Selamat Datang Ke Portal Pelesenan

Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia.

Lesen Mengedar Keluaran Tembakau

AKTA PELESENAN
Akta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara 2009.
[Akta 692]
SIAPAKAH YANG PERLU MEMOHON
Individu atau syarikat yang perlu membuat permohonan lesen.
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
Syarat-syarat yang perlu dimiliki sebelum membuat permohonan lesen.
MAKLUMAT DI DALAM BORANG PERMOHONAN
Maklumat yang perlu dilengkapkan di dalam Borang Permohonan.
CARA MEMOHON LESEN
Pilhan cara-cara permohonan yang disediakan kepada pemohon lesen.
DOKUMEN SOKONGAN
Dokumen Sokongan yang diperlukan untuk menyokong kelulusan permohonan boleh di muat-naik secara atas talian.
CARA BAYARAN FI-LESEN
Kemudahan yang disediakan bagi pemohon membuat bayaran fi-lesen yang telah diluluskan.
APLIKASI ANDROID
Aplikasi Android untuk Portal Pelesenan Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara.